• BODEČE NEŽE - Štokov dvorec

    BODEČE NEŽE VUZENICE

    Lepota kraja – ŠTOKOV DVOREC (KULTURNA DEDIŠČINA EVIDENČNA ŠTEVILKA ENOTE: 8142 ZVKD MARIBOR) vir: register nepremične kulturne dediščine (ZVKD Uradni list RS št.7/1999. 11.čl.) Dvonadstropna, kamnita stavba iz 1658 leta, z ohranjenimi arhitekturnimi členi in arhitekturno poslikavo ima obokano pritličje, v nadstropju pa lesene poslikane stropove. Lepota kraja – ŠTOKOV…

  • Foto - Vuzenica lepote

    CERKEV SV.NIKOLAJA – 1238

      Pogled na zvonik         Pogled v smeri URŠLJE GORE V sedanji ulici Pod gradom je dal Slomšek napraviti spominsko kapelico vuzeniškemu dobrotniku Matiji Wallnerju (1743-1812), ki je s svojo zapuščino pomagal revnim ljudem. Iz Wallnerjevega sklada so prejemali pomoč revni otroci za šolske potrebščine, zdravnik za…