• Nageljček

    23. AED na Koroškem

    OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM KRAJEVNA SKUPNOST STROJNSKA REKA in društvo srčnih bolnikov »KORONARNI KLUB MEŽIŠKE DOLINE« VABLJENI V PETEK, 27. 03. 2009, OB 16. URI BOMO PREDALI NAMENU ŽE 23. JAVNO DOSTOPNI AVTOMATIČNI DEFIBRILATOR (AED) NA KOROŠKEM, PRI GOSTIŠČU »BRIGITA« V STROJNSKI REKI vse informacije na 031/365-691 Peter LOKACIJE AVTOMATIČNIH…

  • Foto - Vuzenica - Vuzenica - Sp.trg

    Elektro Celje … !

    Elektro Celje se je lotil posodobitve dela daljnovoda s transformarjem in elektronapeljave do gospodinjstev v Sp. trgu Vuzenice, ki je potekala še po zraku. Zgradili so novo transformatorsko postajo in električni kabel položili v zemljo. Čestitamo!