• Vuzenica

    Promocija preko spleta ali kaj zamujamo …

    Počitnice in časi dopustov se bližajo, zato je pravi čas za promocijo kraja. Kar nekaj krajev iz Koroške je zajeto v “Bisere naše kulturne krajine”( v sklopu operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013 ). Nosilci projekta so Kartner Bildungswerk, Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor, Slovenski narodopisni inštitut Urbana Jarnika,…

  • Foto - Prometni znaki-nadaljevanje - Vuzenica

    VI VOZITE …

    Prevelika hitrost vožnje ostaja eden najpomembnejših vzrokov prometnih nesreč, zato je umirjanje hitrosti prometa ukrep, ki lahko bistveno pripomore k večji varnosti v cestnem prometu. Eden od načinov je (na Pohorski cesti– pred križiščem) nameščena preventivna radarska tabla »VI VOZITE«.