• Foto - Vuzenica

    Pomota ali ……

    JKP Radlje ob Dravi,  je začelo v Vuzenici razvažati zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Pred tem je vsako gospodinjstvo dobilo navodila ” Za ločevanje odpadkov po prehodu na ” KOCEROD“. In ko pogledaš navodila  ločevanja in nalepko na zabojniku,  ugotoviš, da vsebina navodila  ni enaka za SUHO zbiranje odpadkov. Vsi…