• Foto - Vuzenica

    Delo..

    pri osnovni šoli Vuzenica poteka zaradi priklopa šole na čistilno napravo. Šola je s tem posegom izkoristila še neizkoriščen prostor (odstranitev škarpe),  z namenom pridobitve svojega postajališča.