• Foto - Vuzenica - Vuzenica - Dravče - Vuzenica lepote

    Trbonjsko jezero …

    24. Seja  Občinskega sveta občine Vuzenica, je bila 16.12.2009 in na njej je bil govor tudi o Trbonjskem jezeru. Iz zapisnika: o Trbonjskem jezeru, je Ga. Koležnik  povedala , da se trenutno izvajajo sanacijska dela na jezeru na Dravčah. Investitor so Dravske elektrarne Maribor, ki bodo v sanacijo jezera vložile…

  • Foto - Vuzenica - Vuzenica - Dravče

    Kažipoti … !

    Dravče, ki spada pod občino Vuzenica, so opremili s kažipoti oz. imeni domačij, ki pa niso najbolj posrečeni oz. estetski (nekaj fotografij). Takoj po koncu krajevne table, v smeri Dravograda (regionalna cesta-državna) pridemo do križišča s prednostno cesto, kjer  ni nobene oznake kam vodi katera pot. Nekatere domačije pa imajo…